top of page

Nye nationale målsætninger

DET SKAL DU VIDE OM
ANSÆTTELSE AF LÆRLINGE

Arbejdsmarkedets parter og regeringen udarbejdede under trepartsforhandlingerne i 2020 nogle nye nationale målsætninger for, hvordan lærlingene skal få en bedre uddannelse til gavn for lærlingene selv, for bygge- og anlægsbranchen samt for samfundet, der som helhed har hårdt brug for dygtige håndværkere.


Målene kommer til at få indflydelse på, hvornår og hvordan virksomhederne i fremtiden indgår uddannelsesaftaler med deres lærlinge.

Se filmen, der forklarer det hele
på 2 minutter

Helt overordnet er dette vigtigt at vide:

 1. Det er erhvervsskolernes overordnede ansvar at sikre de unge en uddannelsesaftale med en virksomhed.
   

 2. Uddannelsesaftalen mellem lærlingen og virksomheden skal underskrives tidligt. Jo tidligere på grundforløbet
  desto bedre og allerhelst inden afslutningen af grundforløbets 2. del (GF2).

   

 3. Fremover bliver det kun muligt at indgå 1 kort uddannelsesaftale med den samme elev. 
   

 4. Virksomhederne opfordres generelt til udelukkende at indgå fulde uddannelsesaftaler (i modsætning til korte).

Se filmen, der forklarer det hele her:

Film
Virksomhederne.png

Virksomhederne spiller
en afgørende rolle 

Læs mere om uddannelsesaftalerne her:

Derfor er virksomheden vigtig

Bygge- og anlægsbranchen skriger på dygtige håndværkere. Alligevel har alt for mange unge svært ved at finde en praktikplads.

Det er ikke blot et problem for de unge og branchen som helhed, men også for de virksomheder, der er afhængige af dygtige medarbejdere for at kunne leve op til nutiden og fremtidens krav. Det er næppe forkert at sige, at det er et helt generelt samfundsproblem, der skal løses.

For at målene om at få flere lærlinge og virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler tidligt skal nås, er det vigtigt, at virksomhederne spiller med. For ganske vist er det skolernes overordnede ansvar at hjælpe de unge med praktikpladser – men det kan kun lykkes, når virksomhedernes samarbejder.
 

Opfordringen til virksomhederne lyder derfor sådan:
 

 • Ansæt jeres lærlinge tidligt. Helst så tidligt som muligt på grundforløbet og senest inden afslutningen af GF2.
   

 • Ansæt jeres lærlinge på fulde uddannelsesaftaler. Det sikrer de unge en mere sammenhængende uddannelse.

fagpersoner_V2.png

Forhøjet AUB-lønrefusion

For at uddannelsen skal blive så god og sammenhængende som muligt, bliver det fremover mere attraktivt for virksomhederne at indgå fulde uddannelsesforløb med deres lærlinge. Det betyder følgende:
 

 • Virksomheden får forhøjet AUB-lønrefusion, mens lærlingen er på skole ved indgåelse af en fuld uddannelsesaftale
   

 • Der gives IKKE forhøjet AUB-lønrefusion for korte uddannelsesaftaler
   

Husk at der fremover vil blive endnu større rift om lærlingene. Jo før virksomhederne ansætter deres lærlinge, desto bedre er deres muligheder for at finde det rette match mellem lærling og virksomhed.


Kontakt din lokale erhvervsuddannelse for mere information om, hvordan I som virksomhed kan få en god lærling så tidligt som muligt.

Læs mere om uddannelsesaftalerne her:

breaker3.png

Sådan gør du

Hvis din virksomhed ønsker at ansætte en lærling, skal I følge følgende skridt.

 1. Bliv godkendt som praktikvirksomhed

  For at kunne ansætte en lærling, skal din virksomhed være godkendt som praktikvirksomhed. Er din IKKE det, kan du finde ansøgningsskemaer og al information om proceduren her

  Er din virksomhed allerede godkendt, og er det maksimalt 5 år siden, I udlærte en lærling, kan du springe dette punkt over.

   

 2. Find en lærling
  Din virksomhed skal helst indgå en uddannelsesaftale med lærlingen, allerede inden lærlingen er færdig med grundforløbet. Helst så tidligt som muligt.
  For at finde en god lærling kan du søge på praktikpladsen.dk eller på jobdatabaser som eksempelvis jobindex.dk.

  Eller du kan kontakte lære- og praktikpladskontoret på din lokale erhvervsskole. Find en oversigt over skolerne her

   

 3. Indgå en fuld uddannelsesaftale så tidligt som muligt
  For at sikre lærlingen den bedste og mest sammenhængende uddannelse, opfordres alle virksomheder til at indgå fulde uddannelsesaftaler frem for korte.

  De fulde uddannelsesaftaler gør det muligt for virksomheden at lære lærlingen bedre at kende, og lærlingen får et tryggere forløb, hvor virksomheden og lærlingen begge er klar over, hvilke kompetencer lærlingen allerede har, og hvilke han eller hun stadig mangler at lære.

  Du finder uddannelsesaftaler til at udfylde her

wide.png

HUSK

Indgå fulde uddannelsesaftaler med jeres lærlinge.  Det sikrer lærlingene en sammenhængende uddannelse og giver virksomheden forhøjet lønrefusion.

bottom of page